Företagstaxi Enköping

Spara pengar och administration – åk företagstaxi i Enköping

Som företag har du möjlighet att bli avtalskund, genom att välja företagstaxi i Enköping tar vi dig fram i tid. Vi sammanställer dina resor varje månad och fakturerar dig i efterskott.

Beställning görs i vår växel och här lämnas kundnummer i samband med bokningen. Dessa bokningar kan även märkas enligt ert önskemål (referens).

Ni åker alltid med avtalade priser och blir fakturerade månaden efter.

För mer information ring oss!

Företagstaxi Enköping