Fasta priser på taxoresor

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med mer än fyra passagerare.
Fasta priser tillämpas. Skriftlig information hos föraren.

Vardagar kl 06-18

337 kr *

1-4 personer
Grundavgift 55 kr
+ 16.50 kr/km
+ 467 kr/tim

Övrig tid

392 kr

1-4 personer
Grundavgift 58 kr +
+ 17.70 kr/km
+ 627 kr/tim

*Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (WFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 minuter,inklusive eventuell grundavgift.

Storbil, alla dagar

484 kr

1-4 personer
Grundavgift 58 kr +
+ 17.70 kr/km
+ 627 kr/tim

Fasta priser på taxiresor

Enköping-Stockholm

Vardag (06.00-18.00): 1 420 kr)

Övrig tid: 1 690kr
Storbil: 1 990kr

Enköping-Västerås

Vardag (06.00-18.00): 1 090 kr)

Övrig tid: 1 300kr
Storbil: 1 680kr

Enköping-Arlanda

Vardag (06.00-18.00): 1 040 kr)

Övrig tid: 1 240kr
Storbil: 1 620kr

Enköping-Västerås flygplats

Vardag (06.00-18.00): 910 kr)

Övrig tid: 1 080kr
Storbil: 1 270kr

Enköping-Bromma flygplats

Vardag (06.00-18.00): 640 kr)

Övrig tid: 760kr
Storbil: 900kr

Kontakt

OBS – Du kan inte boka resa via kontaktformuläret, ring oss istället på 0171-44 00 00.